Abcool - Home - www stránky a internetové obchody
internetová reklamní agentura
internetové stránky, e-Shopy, firemní design

Zásady přípravy podkladů
nepodceňujte přípravu podkladů

Správně dodané podklady ovlivňují konečný výsledek.

Tato stránka je určena právě vám, pokud chcete grafický návrh a DTP práce provádět zčásti nebo zcela na vašem vlastním počítači a od nás požadujete zajištění výroby. Pokud nám budete předávat soubory k dalším úpravám, zde najdete informace z oblasti DTP (kompatibilita, ...)

Uvádíme informace, z nichž některé vám mohou být užitečné, jiné možná budete považovat za zbytečné. Při jejich sepisování jsme byli vedeni snahou zabránit chybám a zbytečné práci na straně zákazníka. Jakékoliv připomínky k následujícímu textu vítáme.

Nejprve je třeba zodpovědět otázku, jakou část zakázky chcete zpracovávat sami na vašem vlastním počítači

I. NECHCETE ZPRACOVÁNAT NIC...
...PŘEDÁTE NÁM POUZE TEXT A OBRÁZKY

Pak tuto stránku prosím přeskočte, netýká se Vás ...

II. ZPRACUJETE JEN TEXT, GRAFIKU NECHÁTE NA NÁS VČETNĚ NÁVRHU, NEBO MÁTE JEN NEÚPLNOU PŘEDSTAVU O ŽÁDANÉM VZHLEDU TISKOVINY...

Nepokoušejte se formátovat text, aby vypadal tak, jak má vypadat po studiovém zpracování. Veškeré formátování zpracované v textových editorech se po přetažení textu zruší samo nebo jej musíme manuálně zrušit my. Vždy je lepší dodat pouze text a návrh úpravy načrtnout (i velmi nedbale) na papír. Doporučujeme vám věnovat pozornost těmto otázkám:

1a. Typografická správnost (při přepisování textu)
zejména mezera nesmí být
  • před dvojtečkou
  • před čárkou
  • uvnitř závorek - toto je špatně ( text ), toto správně (text) a mezera musí být za tečkou (i když ukončuje zkratku a ne větu), dvojtečkou, před i za závorkou.
    Úspora místa vynecháním mezer tam, kde by měly být použity, je zásadní chyba!!
1b. Stejné informace by měly být napsány stejným způsobem.
např.
  • doprava autobusem, autokarem
  • cena zahrnuje, cena obsahuje, v ceně 3000 Kč, 3 000 Kč, 3.000 Kč, 3.000,-Kč
  • lépe vybrat pouze jediný způsob a vše opravit před příchodem do studia
1c. vykání zákazníkovi

pokud oslovujete větší množství zákazníků a nejedná se o adresné a jménem nadepsané tiskoviny, doporučujeme používat ve slovech jako VÁM apod. malé počáteční písmeno

2. Odďelovač

Znakem ENTER oddělujte pouze konce odstavců, nikoliv konec každého řádku.

3. Tabulky

V žádném případě nepoužívejte oddělení pomocí čar, ploch, rastrů nebo jiné obdobné úpravy. Čísla musí být napsaná, pokud jsou výsledkem výpočtu programu, je třeba zkontrolovat, zda program skutečně exportuje výsledek a nikoliv vzorec. Sloupce v tabulkách oddělujte pouze jedním znakem TAB, i když jsou tak ve vašem editoru nezarovnané.
Pozice ve sloupci musí být oddělena znakem TAB, i když na této pozici je pouze volné místo - viz příklad. Tabulky je vhodné předat zároveň i v přehledné vytištěné formě, pokud je takto máte vytvořeny pro vlastní potřebu.
Píšete-li tabulky v tabulkovém procesoru jiném než Excel, poraďte se s námi o vhodném formátu pro dodání textu.

4.

Ve Wordu pokud možno nepoužívejte tvrdé ukončení stránky a sloupce, vůbec ne ukončení oddílu.

5.

Neodsazujte texty nižší důležitosti pomocí jedné nebo více mezer na počátku řádky. Je-li to zcela nutné pro pochopení vašeho záměru, použijte 1x TAB - nejlépe je vytisknout vše na papír a připsat "odsadit" atp.

6.

Není vhodné spořit místo vytvářením zkratek. Doporučujeme používat pouze obecně zažité zkratky (atd., ČR) a ostatní slova ponechat nezkrácená. Není-li možné text zkrátit vypuštěním některých slov, vyčkejte, zda se jeho prostorová náročnost nezmenší po natažení do zlomového programu ve studiu. V některých případech dojde k úspoře cca 20% místa.

7. Obrázky

Vhodné předlohy jsou zejména fotografie (jen lesklý povrch!!!, velikost 1:1 nebo větší než velikost otištění), diapozitivy (riziko: mohou být poškozené a není to na nich před zpracováním poznat), dále pak tzv. rastrové předlohy (obrázky z časopisů apod., nelze zvětšovat, někdy nutno zmenšit kvůli zachování rozumné kvality). Naprosto nevhodné jsou soubory stažené z internetových prezentací, většinou jsou příliš malé a nedají se použít.

Pomůcka: soubor obsahující barevnou fotografii určenou k použití na formát A4 by měl mít velikost 30 - 40 MB v nekomprimovaném stavu. Soubor s obrázkem, který je při zachování rozumné kvality možno otisknout na formátu 10x10 cm by měl mít bez komprese 5 - 10 MB. Velikost souboru je přímo úměrná kvalitě fotografie a tedy rozměru, který může zaujmout ve vašem katalogu. Soubor o velikosti 100kB je pro výrobu tiskoviny v podstatě nepoužitelný, pokud neobsahuje čb. obrázek nebo logo.

Černobílé fotografie a jednobarevná loga jsou výrazně menší.

III. ZPRACUJETE KOMPLETNÍ GRAFICKÝ NÁVRH, OD NÁS ŽÁDÁTE DOLADĚNÍ DETAILŮ NEBO PŘEDÁVÁTE ZCELA HOTOVÝ PODKLAD ....

Pracujeme na PC, ale pokud je to nutné, přečteme i soubory pro MAC. Bez problémů čteme Corel, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop a QuarkXPress. Vhodné formáty jsou zejména .cdr, .eps, .psd, .tif.
U všech programů je třeba myslet na soulad použitých písem. Texty musí být převedeny na křivky. U textů nepřevedených na křivky použijeme stejné písmo, ale pokud nemáme stejné písmo k dispozici, dojde k nahrazení nejbližším podobným typem.
Požadujete-li zásah do vašeho souboru, je lépe se předem domluvit o typu souboru a proveditelnosti žádané úpravy.
Pokud je Váš soubor zcela hotový a připravený pro osvit, doporučujeme předání ve formě bitmapy (nejlépe TIF), do které téměř nemůžeme zasáhnout s výjimkou úprav barevnosti. Tím je možné eliminovat potíže s písmy i případné potíže v kompatibilitě.
Soubory vytvořené v amatérských aplikacích (Microsoft, T602, ...) můžeme přijmout jen po předchozí dohodě, ale nemůžeme do nich zasahovat.

Novinky

20.09.2020 08:47
Nabídka novoročenek a vánočních přání - PF2024

Tak jako každý rok Vám přinášíme novou kolekci firemních novoročních a vánočních přání PF 2024. Katalog novoročních a vánočních přání naleznete na www.novorocenky.cz.

03.03.2017 09:00

Hledáme programátora specializované na WWW (PHP5,MySQL,XHTML,JS)

V případě zájmu rozšířit náš tým nás neváhejte kontaktovat.

01.03.2016 10:00

Všechny objednávky na nové www stránky nebo redesign stávající v měsíci březnu budou mít fakturaci služeb o 10% levnější.

Slovník pojmů

procházet slovník

 

 

Abcool - internetový obchod logo

Copyright © 1998-2009
všechna práva vyhrazena

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS